مهدیار چراغچی

مهندس صنایع ، استارتاپ و توسعه دهنده کسب و کارهای اینترنتی

مهدیار چراغچی

مهارت های من

مهندسی صنایع

MSP (کنترل پروژه)
SPSS (تحلیل داده های آماری)
Word , Excell , Powerpoint , Visio

سایت و اپلیکیشن

WordPress
Flutter (در حال یادگیری)
Android Studio (در حال یادگیری)

طراحی

Adobe PhotoShop
Adobe XD
Adobe Premiere
Vensim (تحلیل سیستم ها)
GAMZ (مدلسازی)
App Inventor
Dart (در حال یادگیری)
IntelliJ IDEA (در حال یادگیری)
Adobe Illustrator
Adobe After Effects
0
پروژه موفق حوزه مهندسی صنایع
0
تحقیق و ارائه
0
سایت و اپلیکیشن
0
مقاله داوری شده

رزومه علمی من در سایت سیویلیکا

بازدیدهای انجام شده